Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 444
Miszliborz. Item Janussius scultetus de Miszliborz debet iurare erga strennuum Johannem de Golina hac rota:

Taco + Jaco tÿ ʃzwÿnÿe czʃo ʃzø vmnýe
vÿranczoni copø ʃzvini tim zayøl wʃweÿ
ʃzcodze vmego pana dzedzine
...