Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 440


T. M B + Jaco miʃze doʃtalo wernim dzelem ... przeʃz
dzelinkÿ ytegoʃzem ya zemʃzku dawnoʃcz wydzerʃal


Item induccio testium nobilis Nicolai de Socolowo erga nobilem Jacusium de W/r//ancza: primus Chebda de Wrancza, secundus Pyoman de Wrancza tamquam arbitri et divisores bonorum, tercius Elbricus de Kelczewo, quartus Petrus de Roszocha, quintus Nicolaus Birzwinskÿ, sextus Johannes Trzop Bochowsky.