Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 44
/I//tem Albertus Wazns tenetur iurare erga Johannem de Setlewo. — Rota est hec:

T mi p b yʃz + czo mi Januʃz po
paʃl lonkey tu mam trzÿgrz(i)wni
ʃchodi