Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 439


Taco + [yʃze co czo yeʃt nigde] Czo yeʃt nam(e)
zalowal pan Mycolaÿ Oʃtrowanʃkÿ bich mu ran
czil Grziwną za andreyu tegocz mu neʃnam