Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 438
Rota. Item Niczel advocatus tenetur metsextus iurare ad proximos terminos tali sub rotha:

Taco mi + yʃzem Swancha ...
... yʃtemʃzm nalaʃzl wglode a on yancza bÿe