Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 437
Rota:

Taco mi + Iʃze[tem] (dzÿ) ludze przibyezelÿ gewaltowne
nayego dom, ydalÿ mu thÿ rani yeʃz tam lawniczÿ
ogladalÿ