Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 435
Rota, qui presens fuit:

Taco mi + Jacom przitem bil Iʃze pÿotraʃz
nÿeotegnal gwaltem oczeʃlawa od prawa
ottego ÿeg ÿecoʃz mu ÿe bil poʃadzil ʃʃwÿmi
pomocznikÿ
...
Jaco ʃzwýathczø


Induccio testium nobilis Petrasii de Ruschoczicze erga laboriosum Oczislaum kmethonem de Prziborowo: primus Barthosius de Poldambye, qui cause interfuit, secundus Oczislaus de Czyschewo, tercius Mathias de ibidem, quartus Johannes de ibidem, quintus Miroslaus de Cziszewo, sextus Nemerza de Schethlewo.