Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 434
Chrzamblice. Item nobilis Anna de Chrzablice debet iurare ad proximos terminos erga Philipum kmethonem de Brudzewo. — Rota:

Taco mi + Jacoʃm philipowÿ nÿevinovatha
poltorigrziwni przeʃtrzigroʃʃÿ zatø rolÿo
czʃzoʃzm ÿø vnÿego cupila ani cupczow ote
gnala