Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 433
Szethlewo. Item nobilis Jorandus de Szethlewo debet iurare ad proximos terminos contra Jacobum de Szethlewo. — Rota:

Taco mi + Jacomtego liʃta oktoriʃz namø
ʃzalowal Jacub nyekazalem pÿʃacz nacztirzÿ
grziwni groʃzy ÿ napolgrziwni polugroʃzcow
anÿm go ÿemu mÿal dacz