Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 430
Conin. Item nobilis Jerandus de Wrancza debet iurare erga Albertum &rimar& de Conin. — Rotha:

Taco mi bog + Iʃzeʃm nyewinowath woczecho
wy polugrzýwna zarobyonego aný
poʃziczone
go