Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 429
Induccio testium. Item induccio testium Mathie de Chramblicze erga Czankel de Jemolcowo vel kmethonem Clementem de Wrancza: primus Jacussius Pachorzewo, secundus Jacussius de Wrancza, tercius Nicolaus Trzebouicz de Qwÿathcowo, quartus Marcussius de Cziszewo, quintus Philipus de Qwýathcowo, sextus Mathias de Cziszewo et alii in testimonium. — Rotha:

Taco mi + Iʃze to ʃzwÿathczimi Iʃze ten
kmyecz czʃzo wýʃzedl ʃdzedzini chrzamblicz
to wýʃzedl nÿevcziniw podlug prawa
wdzedzynýe