Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 428
Induccio Cziszewo. Item induccio testium Stanislai de Cziòzewo erga Marcussium de ibidem: item primus Ozias de Grabyenicze, secundus Martinus de Boguslauicze, tercius Swanthoslaus de Boguslauicze, quartus Laurencius de Janicze, quintus Andreas Trambczinsky, sextus Nicolaus Puczek de Trambczino. — Rotha:

Taco mi + Iʃze Jachal marcuʃz wʃtaniʃla
wow gaÿ (gwaltem) (moczø) (ʃamotrzecz) (taco) (do
brimi) (yaco) (ʃam) czʃo ʃzø doʃtal wÿmÿaro ÿego
Oczczu ÿ yemu a on [gÿ] wydzerʃzal ʃzem
ʃkø dawnoʃzcz dobrowolnÿe