Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 427
Coszmino. Item Albertus de Swyastowo cliens nobilis Michaelis de Coszmino debet iurare ad proximos terminos. — Rotha:

Taco mi + Iʃze czʃzom zaÿal ʃzwini
Czderdzeʃzcz przeʃdwoÿga [to] kmÿeczem
Sglow tom zaÿal wprawem dzedziczʃtwe
pana michalowem