Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 426
Golina. Item Jurcowskÿ iurabit ad proximos terminos erga Nicolaum de Slodcowo tali rotha:

Taco mi + Jaco czʃzom wʃzal (vmicolaya) czø
ʃzø tom wʃzal wpana mego pra
wem lyeʃʃze