Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 424
Ista rotha est Derslai de Lucom erga Nicolaum erga Nicolaum kmethonem de Dambrowa ad proximos terminos Konin celebrandos.

Taco mi po + Jacoʃz namoya dzedzÿ
na vegnal dwa wÿeprza przeʃmoÿeÿ
woley, Anyemyaleʃz mi odnich Crogul
cza dacz