Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 423
Brzesze. Item nobilis Andreas de Brzesze subiudex Przestensis iurare debet erga nobilem Nicolaum de Wrocza ad proximos terminos. — Rotha:

Taco mi, Jacoʃzm ʃzø ÿa nÿeobwanʃzowal
micolaÿewÿ dacz dwnaczcze grziwen vetrze
ch Nÿedzelach pÿenandzÿ Ale zacladÿ
zaʃnopcpwÿcza za Andrzeÿa