Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 421
Testes ducit Dobeslaus erga Nicolaum de Zitlino: primus Andreas de Trampczino {suus gener, sed ipsum recepit}, secundus Nicolaus Puczinsky de ibidem, tercius Ozyas de Grabenicze, quartus Ozyas de Modlibogowicze, quintus Spytko de Schetlewo, sextus Otha de Trampczino. — R(ota):

T m b p y ʃ +
Jaco to ʃwatczini Jaco dobeʃlaw dal
...
Curowo , a ftew dal kona ʃa
pancz grzywein ...