Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 420
Testes ducit Hedwigis contra Nicolaum de Lenarthowo: primus Swanthon, secundus Petrus Sczesich, tercius Mathias Janicowicz, quartus Albertus Sdwn, quintus Mathias Kalig, sextus Mathias Weyrczikÿ. — R(ota):

T m b
p y ʃ + Jaco to ʃwatczimy Jaco pan
Micolay ... ʃdaw my
rok y neʃzdal [ÿa] (ot) yego neʃzedzenýa
ʃtraczilem ymena ya co ...