Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 419
Lupstowo. Barthossius de Lupstowo iurare debet Michaeli de Bylewo. — R(ota):

T
m b p y ʃ + Jacom take Michalowy
nýmal dacz ... za then paʃz
gýnako yedno tako aliʃz bý byli wnew
... a tam yeʃt tego
Nebilo.