Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 414
Wilk. Wilk cum Stanislao de Golina filio Johannis habet terminum iuramenti ad proximos terminos particulares. — R(ota):

T m b p y ʃ + Jacom Neranczil
za mego [pra] bratha za derʃzka ...
wýn wyprawicz ʃpowata Skonyʃzkego