Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 412
Swanszco de Quilino. Juramentum:

T mi b p y ʃ + Jacom naʃzwey
prawey zayanl
T mi b p Jacom pol trzecze kopy
owecz zayanl na meyn na prawem
T mi b p y ʃ + Jacom ...
zayanl