Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 409
Lissecz. Stanislaus de Lisecz cum Ozya de Grabenicze per Jacobum de Schetlewo terminum primum transponit iuxta citacionem Idem iurat:

T m b p y ʃ + Jacom
Neranczil trzy grzywen y ...
Januʃʃowy a ný mw ich wýno
wad.