Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 406
Radomino. Andreas de Radomino cum domino Pelka de Copidlowo terminum secundum transponit iuxta citatorium: Copidlowsky iurat. — R(ota):

T m b p y ʃ + Jacom nydý tego
poʃzla ʃzlal czo ten rok roʃzgladal
a ný ma wola byla.