Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 405
Rotha:

T n b p y ʃ + Jaco tho ʃwaczimi
Jaco tho czom ʃzekl tom ʃzekl
naʃwem prawey dzedzine, atrzi
deʃzczi lath wyderʃzal ʃpokoÿem
anýgdÿ ʃdzeʃzena ney wyʃzedl.


Testes ducit Nazagnewonicze: primus Nicolaus de Grabyenicze, secundus Nicolaus Zaszagneowsky, tercius Nicolaus de Janowicze, quartus Petrus de Nazegnewonicze, quintus Laurencius de ibidem, sextus Sandek de Japlcowo.