Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 6 Numer roty: 40
/...// Glowczÿnski, tercius est Adam Glowczÿnski, quartus Climko Glowczinski, quintus est Nicolaus Nieneschewski, sextus est Petrus Nieneschewski. — Rota est hec:

Tako nam po. bog ÿʃwethi + [ÿtho ʃwetczÿmi]
iako ya vrban przÿtem bil aze viaʃt ne
doʃcheld [nicʃ] mezÿ Setlewem y Curowem t m
po. b. y. + iakom przitem bil aze viaʃt
doʃchedl odwagelnicz do [wâ] zacopcze
medzÿ Setlewem ÿ Curowem ... Tako nam po. b ÿ + ÿako tho ʃw
etczÿmi aʃze vÿaʃt odwâglicz do wâ<...>
doʃchedl medʃzÿ ʃetlewem y Curowe ko nam p. b. ÿ + ythoʃwetczÿmi czo
yen zalowal na Steʃka ...
olonkey tu viaʃt nedoʃedl mezÿ
... T<...> b. yʃ <...>
ytho ʃwetczÿmi czo woÿen zalow<...>
Steʃka ... o lonke tu V<...>


Alii quingue iurant sine “circa ista”, quod non interfuerunt.
. Nota quod Woÿen de Setlewo testes producere debet contra Paskonem de Curowo: primus est Gneweg qui circa hec interfuit, secundus Johannes de Biscupicze, tercius est Andreas de Grabenicz, quartus est Woyteg de Grabenicz, quintus est Petrus plebanus de Ÿrzgowo, sextus Petrus vicarius ibidem de Ÿrzgowo. — Rota. Primus iurat sic:
. Nota quod Stescheg de Curowo meliores testes producere intendit, quam ipse Woÿen: primus est subagazo Chuziczski, secundus est Wlodeg plebanus de Zÿrkowo, tercius est Gnewmir Mechskowski quartus minor altarista de Zÿrkowo, quintus est Jerwart Smoschewski, sextus Jacusiu/s// Przedsinki. — Rota est: