Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 4
Nota Johannis Japlkow[o]skÿ testes producendos contra Bodzatham: primus Jasek Wÿsh, secundus Meczko Zorzewskÿ, tercius frater eius Petrus de ibidem, quartus Nicolaus de Slawsko, quintus Florianus de Janowice, sextus Stasek de Wÿsoke. — Rota:

Ta nam bo. po yʃ. C. yako tho ʃwat
czimi czo Jan Kopczø ʃul ocz nayn Bo
dzatha zawowal to ye [naʃwe] naʃ
wem ʃul
...