Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 398
Lupstowo. — R(ota):

t mi b p y ʃ + Jaco wczaʃz
ywgoczinu przedrokem yprzedeʃzkoda
penadze dawal ýdwema paný
czema obʃzýlal