Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 396
Testes ducit Nicolaus de Trampczino. — R(ota):

T n b p y ʃ + Jacoʃzmý
przytem bili yʃʃe yeʃt ʃprawego
prawa wrzeʃzyl Mycolaya woʃzny
Trampczinʃzkego ʃwitka dzedzitʃwo
ocz yeʃt nan zalowal yto yeʃt ot
tich maʃt weczrʃenw bil a nykt
mw newadzyl aʃz temw trzý latha
mýnola


Primus Spitek de Modla, secundus frater suus germanus, hii interfuerunt, tercius Petrus de Lucom, quartus Derslaus de ibidem, quintus Andreas de ibidem, sextus Albertus Rosligroch; si testes producet erga Martinum, tunc eciam Johannes liber erit de Trampczino.