Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 393
Andreas et Poyman de Sziczewo  transponit terminum primum circa citacionem.

T n b p y ʃ + Jacom ʃwantkem
bil ʃpanem wawrzinczem ...
... wlodarzowe domw
a wty czaʃʃy a ny ranczil any pena
dzy mal dacz a ny liʃta panw Janowy
...
Ja co to ʃwatczimy yʃʃzmw ne ranczil a ny liʃtw mal dacz
a ny mw penendzy wýnowath


Primus Michael de Boguslauicze, qui interfuit, secundus Lascarus de Schissino, tercius Sczepan de Gorynino, quartus Vitus de Naderszicze, quintus Nicolaus de Strachosscza, sextus Nicolaus de Bosgowo.