Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 392
Coram nobis Nicolaus de Vola iusto iure acquisivit in et super Paszcone de Ranczaczicze et Petro de Panchowo heredem XXXIII marcas et nobis solvere adiudicatum, quas solvere debet in sex septimanis sub penis. Paszco et Petrus t(enetur) iudicio (penam). — R(ota):

T m b p y ʃ + Jaco acz bich
bil yemw czo wynowath temw zo
trzy latha mynala.