Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 391
Wlodimirus ducit testes de Gorynino contra Sandziwogium: primus Obakowsky, secundus Jaszco de ibidem, tercius Mathias de ibidem, quartus Domasca de Czissewo, quintus Swanszco Cholewa, sextus Pacoszlaw de Sedlcza. — R(ota):

T n [p] b p y ʃ + Jaco tho Swat
czimi, yʃʃe wlodzymir dal za then wczanʃtek
Potrowʃkich dzedzy ...