Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 390
Andreas de Jarossowicze. — R(ota):

T m b p y ʃ + Jacom Nerandzil
za Naʃtka ʃczepanowy Nyyednego
[ʃwa] ʃwdana