Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 383
Testes Berwoldi de Lissecz villa regis Okrangling: primus Tholomey, secundus Nicolaus Kolassa, tercius Derslaus filius suus, quartus Dobrogostius, quintus Clemens de Cissewo, sextus Nicolaus de Wardanszino. — R(ota):

T n b p y ʃ + Jaco tho
ʃwatczimy yʃʃe temw zo trzy latha mynola
nimʃz pana berwoltha poʃzwal Mycolay
o ...