Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1421 Pisarz: 16 Numer roty: 382
Testes ducit Luchna: primus Sandko de Japlcowo, secundus Nicolaus scultetus de Vola, tercius Nasangnew, quartus Stanislaus de Jurcowo, quintus Andreas Swithcowicz , sextus Vincencius filius Gerlachs.

T n b p y ʃ + Jaco to
ʃwatczimy yʃʃe yeʃt pani luchna vonʃla
... wfkopa Swytko
dzedzino. Jaco to Swatczimi, yʃʃe
yeʃt pani luchna , bodnowʃzy dlug
a wykupila Srzebro yʃwe odzene,
a oʃtatek a moʃzowo potrzebiʃzno
o obudzyla a ʃobe nicz ne oʃtawyla

Testes secundi: primus Nicolaus de Curowo, secundus Paulus de ibidem, tercius Oczanslaw de Czyssewo, quartus Jacobus de Schetlewo, quintus Janusius, sextus Stephanus, ambo de ibidem. — R(ota), primi: