Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1421 Pisarz: 16 Numer roty: 381
Wola. Sechna de Wola ducit testes contra Katherinam de Golina: primus Nicolaus de Sulcowo, secundus Wenczeslaus de ibidem, Nicolaus de ibidem, quartus Chwal de ibidem, quintus Petrus de Polanowicze, sextus Stanislaus de Boguslauicze. — R(ota):

t n b p y ʃ + Jaco to ʃwatczimy
... dzedziczʃtwo, czoʃzo (yey) ʃechne
pomadzerzy doʃtalo, a tham yeʃt Ja
roʃlaw , nygdy wdzerʃzenw nebyl.