Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 6 Numer roty: 38
/...// presbiteri iurant:

Tako nam pomoʃi
<...> yʃwatha ewangelia ÿtho ʃwetczÿmi
<...>... [...] (...) naløncze ʃchodi nevczÿ
analønczego neranÿl