Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1421 Pisarz: 16 Numer roty: 379
Malochowo. Nicolaus de Malochowo iurare debet super Wilk pro vulneribus:

T m b p y ʃ + Jaco my Wilczek dal trzy
rany Swymi pomoczniky.
...
T n b p y ʃ + Jaco Wilczek dal
Mycolayowi rana Swymy pomoczniky.
...