Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 376
Malochowo. Dorothea de Malochowo testes ducit: primus Derslaus, secundus Nicolaus, tercius Vincencius, quartus Laurencius omnes de Staw, quintus Nicolaus, sextus Albertus de Malochowo:

T n p y ʃ + Jaco to ʃwatczimy yʃʃe przechna
ne woyʃla penadzy X... czwarthe
czaʃzczy poʃʃagw maczerʃziʃzny