Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 375
R(ota):

T n b p y ʃ + Jaco tho ʃwatczimy yʃʃe
yeʃt pirwe dal rany Mykolaiewy
Jacuʃʃz dwe rane, acz by tham [ktre]
ktore rany bily ty za bily zayego
poczantkem, a na dobrowolne drocze
Jacom przythem bil yʃʃ yeʃt pirwey
ʃzwinal nan kabuʃtan y policzel dal
Jacuʃz pirwey Mikolaiowy
Jaco to ʃwatczimy yʃʃ yeʃt pirzwey
ʃwinal nan kabuʃtan ypoliczek
Jacuʃʃ pirzwey mycolaiowy


Testes ducit Nicolaus contra Jacussium: primus Stanislaus de Czissewo, qui interfuit, secundus Domeska, tercius Oczeslaus filius Domescze, quartus Nicolaus filius Domescze, quintus Petrus de Desczna, sextus Michael de ibidem.
Testes ducit Mathias de Jarossouicze: primus Domeska, secundus Dobrogostius de Vardanssino, tercius Visch, quartus Martinus de Boguslauicze, quintus Petrus de Vardanssino, sextus Tomas de Boguslauicze.