Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 373
Causa Naczconis cum filiis. Debent statuere Michaelem de Desczna heredem sicut nunccium. — R(ota):

T my b p y ʃ + Jaco
wethen czaʃz nebyl ybegal oth tego
polugrzywna, czo tham zadal y rzekl
yeʃt tobe, Chcza tobe pomocz ʃzwkacz
acz ý gcze ʃweys