Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 371
Wola. Stanislaus de Wola cum domino Alberto de Weyssno terminum habent peremptorium ad proximos terminos, quia dixit: nescio hoc super se. — R(ota):

t n b p y ʃ + Jacoʃzm panw
woythcowy ʃdawal rok po
obeʃlanw [trzedz] trzeczi dzen