Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 6 Numer roty: 37
Nota, quod domina Ochna de Copidlowo /testes// ducere debet adversus Thomam de Copi/dlowo//: primus est Nicolaus Sermowski, secundus est Petr/us// heres de Sorzewo, tercius est Meczko Sorzewski, quartus est Dobeslaus Schischinski. — Rota est hec:

Thako nam po ÿʃwathi +
itho ʃwetczÿmi iako [ochna ] (...) ma XX grzÿwen
nazaʃtawe nawolwercze


Et quando hos testes producet et evadit, tunc domine Ochne dabit XX marcas et cum ea dividet hereditatem.