Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 367
Testes ducit Bodzantha:

T g b p y ʃ + Jacoʃzmy przytem bily yʃʃe
ranil Serka poʃzlow [Nab] Naple
banow dom ftwem czaʃz keydi gy
Janl