Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 365
Mrokotha. Testes ducit: primus Jaszco de Jacussewicze secundus Marcus de Panchorzewo. — R(ota):

T m b p y ʃ + Jacoʃzmy przy tem
kedy yeʃt Mrokotha Michalowy
rog ʃdal Naʃzkaʃane Jego wyn
abo pocupow orany kmecze. A
teʃz ten yʃty Michal rog przyianl
a ten pan Michal ne czakayancz
rokw y poʃzwal mrokotha.