Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 356
Testes ducit dominus Johannes Lubomislszkÿ contra dominam Stawszka: primus ipse solus, secundus Himrich de Wanszosze, tercius Nicolaus de Varzimowo. — Solus debet iurare sic. — Rotha:

Tako gim pomoʃzi bog I S + Jakom
ʃzpaną philką ʃthargowal poʃzlednim thargem
ʃzapyanthdzeʃzanth grziuen dzedziną wgorinine
yanʃz ye mayl wʃzdacz ana yą mayla wthem
przigancz akthemu ʃzme dal pol dzewantha
ʃtha grziuen yanʃz na prziueleyv mam