Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 354
Testes ducit Stephanus de Lukom contra dominum Przedborium de Glowewo: primus Philippus de Szethlewo, secundus Troyanus de Cziszewo, tercius Paulus de Kurowo, quartus Andreas de ibidem, quintus Dobeslaw de Jaroszewicze, sextus Andreas de Jaroszewicze. - Rotha:

t g p b I S + Jako tho Swath
czimi Jako tho pan przedbor wrączil
Sczepana wtÿrzÿ grziwni do Stawiʃz
kich meʃzczan