Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1414 Pisarz: 14 Numer roty: 345
Item Mrokotha cum domino Nicolao iudice, quod idem Mrokotha debet venire cum domino Wynczencio de Kowalewo ad prestandum iuramentum:

T i p b i S + Jakom
ya dal ʃzaczѻ panu Mikolagewÿ
Charth Jakoʃem bil ranczil zathy
wÿnÿ