Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1414 Pisarz: 14 Numer roty: 344
Testes ducit Michal adversus dominum Swansconem de Leczewo: primus Bogufal de Sczyszyno, secundus Abraham de Swancza, tercius Jaroslaus de Poluuesky, quartus Andreas de Kobylnicze, quintus Szemøtha de Gunicze, sextus Abraham do Gorynino. — Rotha:

T i p b i S + Jako tho
ʃwatczymÿ Jako Swanʃek przibeʃaw
ʃzy gwaltem nagoʃpodѻ ʃѻmo panth
ʃtako dobrich Jako ʃam ydal ʃeʃcz
ran mÿchalowy