Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1414 Pisarz: 11 Numer roty: 332
Testes ducit Stanislaus de Janiszewo adversus dominum Mrokotham de ibidem: primus Przybek Gøba de Kuszyno, secundus Stanislaus Szram de ibidem, tercius Jaszko de Przedyno, quartus Jacusius de ibidem, quintus Swantoslaus de ibidem, sextus Trogan de Dzyszewo. — Rotha:

T I P B I S + Jako tho Swatczimy
iaco czʃo ʃzalowal Staniʃlaw namrokothѻ tho
czʃo muʃza wrzuczil gwaltem ihobral
Szano
wcargly atham d wdzyrʃal trzÿ latha
dobrowolne
Swymÿ rzandzamy