Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1413 Pisarz: 11 Numer roty: 327
Testes ducit dominus Martinus de Boguslawicze adversus Sthephanum kmethonem de Dizrbino: primus Thoma de Boguslauicze, secundus Laurenci/us// de ibidem, tercius Jaccussius de ibidem, quartus Sw/an//sko de ibidem, quintus Michal de Desczna, sextus Dobrogostius de Boguslauicze. — R(otha):

T I P I B + Jakotho ʃwatczimi Jako
czʃo raniyl Marczin Sczepana thoyranil
zaÿego poczantkem yʃmu pirwey rani dal